Příklady dobré zahraniční praxe v literatuře a knižním provozu

Projekt Asociace malých nakladatelů a knihkupců (AMANAK) směřuje k rozvoji kompetencí konkrétních kulturních, resp. literárních aktérů. Na půdorysu spolupráce několika literárních asociací plánujeme čtyři výjezdy do zahraničí, které podpoří jednak networking a výměnu zkušeností se zahraničními stakeholdery a jednak posílí pozici literárních aktérů při naplňování poslání jednotlivých asociací.

Cílem jednotlivých výjezdů je inspirace a výměna zkušeností s tamními odborníky na knižní trh, nezávislou scénu a její aktéry. Podle tohoto cíle jsme vybírali i plánované výjezdy.

Výstupem celého projektu by měla být závěrečná zpráva, kde jednotlivá klíčová témata řešena v rámci výjezdů popíšeme, zhodnotíme a zkomparujeme je s českým prostředím.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury, Národního plánu obnovy a Evropské unie.

Závěrečná výzkumná zpráva

logo ministerstvo